State Member

Jharkhand

Shri. K.N. Tripathi

President, Jharkhand Judo Association

Shri. Parikshit Tiwari

Secretary, Jharkhand Judo Association

Address : Chitralekha Bhavan, Kashinagar, Redma, Daltonganj, Palamu- 822101 (Jharkhand)

Contact No. : 9431138928 ,

Email : kntripathi72@gmail.com

Copyrights © 2022 JFI. All Rights Reserved.